Ceník základních výkonů 

Ordinační doba

(dle objednání)


Pondělí   9 - 18

Úterý       8 - 14

Středa     8 - 12

Čtvrtek    9 - 17

vstupní vyšetření - první návštěva.................................................................................................................1500 Kč

opakované ošetření - recall do 12 měsíců po poslední návštěvě.......................................................1000 kč

dentální hygiena - děti do 15 let......................................................................................................................800 Kč

fluoridace lakem...................................................................................................................................................200 Kč

enCCeníken